Verspreiding van het slakje Leucophytia bidentata in het Deltagebied van Rijn, Maas en Schelde. (Distribution of Leucophytia bidentata in the Deltaic region of Rhine, Meuse and Scheldt)

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)17-24
  TijdschriftBasteria
  Volume26
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit