Verspreiding van het slakje Pseudamnicola confusa in het Deltagebied van Rijn en Maas (Distribution of Pseudamnicola confusa in the region of Rhine and Meuse)

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  35 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)66-74
  TijdschriftBasteria
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift4/5
  StatusGepubliceerd - 1960

  Citeer dit