Verstedelijking en kerkelijke instellingen in ruimtelijk perspectief: de casus Leeuwarden. Synopsis lezing lustrumsymposium Stadspoort en Hemelpoort, Amsterdam 7 oktober 2000

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)23-25
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volumejrg. 13
Nummer van het tijdschriftnr. 1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit