Verstedelijking in Europa

H.J. Bronsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

288 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume23
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit