Vertebrate Endothermy Restricts Most Fungi as Potential Pathogens

V.A.R.G. Robert, A. Casadevall

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Vertebrate Endothermy Restricts Most Fungi as Potential Pathogens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences