Vertical changes in the filtering, feeding and assimilation rates of domain zooplankters in a stratified lake

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)950-956
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit