Vertical distribution of meiofauna and the efficiency of the Van Veen grab on sandy bottoms in lake Grevelingen (the Netherlands)

C.H.R. Heip, K.A. Willems, A. Goossens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  312 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Comparison of density estimates of Nematoda and Harpacticoida obtained by a Van veen grab and SCUBA diving from a sandy sediment in shallow water shows that Harpacticoida are sampled efficiently with the grab but nematoda are not. For the Nematoda, total density is underestimated. and the relative abundance of surface-dwellers is overestimated. Samples obtained with a Van Veen grab from which the material is collected in a bucket and subsampled afterwards have a much smaller statistical variability than samples obtained with other methods.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-45
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Vertical distribution of meiofauna and the efficiency of the Van Veen grab on sandy bottoms in lake Grevelingen (the Netherlands)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit