Vertical distribution of pigments in straified Lake Vechten, The Netherlands, determined by HPLC

C.L.M. Steenbergen, H.J. Korthals

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-53
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume31
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit