Vertical heterogeneity in physiological characteristics of Ulva spp. mats

E.J. Malta, J.W. Rijstenbil, P.E.M. Brouwer, J.C. Kromkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Vertical heterogeneity in physiological characteristics of Ulva spp. mats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences