Vertical migration of nematodes and soil-borne fungi to developing roots of Ammophila arenaria (L.) link after sand accretion

P.C.E.M. De Rooij van der Goes, B.A.M. Peters, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Vertical migration of nematodes and soil-borne fungi to developing roots of Ammophila arenaria (L.) link after sand accretion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences