Vertical movement of phosphate in freshwater

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)96-101;144
  TijdschriftTNO nieuws
  Volume27
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit