Vertical transmission in feather mites: insights into its adaptive value

Jorge Dona, Jaime Potti, Ivan De La Hera, Guillermo Blanco, Oscar Frias, Roger Jovani (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vertical transmission in feather mites: insights into its adaptive value'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences