Vertrouwde klanken en woorden: Hoe Nederlandse kolonisten het dialect in de regio Berlijn hebben beïnvloed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-68
Aantal pagina's2
TijdschriftElsevier
Volumespeciale editie maart
StatusGepubliceerd - mrt. 2016

Citeer dit