Vertrouwen in de pensioensector – Trends en determinanten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel herstelt zich langzaam maar zeker van de gevolgen van de crisis, waarbij het vertrouwen in banken of verzekeringsmaatschappijen ver achter blijft bij dat van pensioenfondsen. Be-langrijke factoren die het vertrouwen bepalen zijn in de ogen van Nederlanders stabiliteit en eerlijkheid. Deelnemers van pensioenfondsen alwaar pensioen-rechten zijn gekort, hebben aanzienlijk minder vertrouwen in hun fonds dan de deelnemers die zo’n korting niet hebben meegemaakt. Het opheffen van de verplichte aansluiting bij pensioenfonds van de werkgever lijkt geen verstandi-ge optie: deelnemers die uitstappen doen dit vooral uit onvrede over het eigen pensioenfonds. Het vertrouwen dat uitstappers hebben in bijvoorbeeld verze-keraars speelt hoegenaamd geen rol.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftTPE Digitaal
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Keywords

  • GEEN INDEX

Citeer dit