Very low levels of the glucocorticoid receptor beta isoform in the human hippocampus as shown by Taqman RT-PCR and immunocytochemistry

R. de Rijk, M. Schaaf, F.J. Stam, I.E.M. de Jong, D.F. Swaab, E. Vreugdenhof, J.A. Cidlowski, E.R. de Kloet, P.J. Lucassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-26
TijdschriftMolecular Brain Research
Volume116
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit