Verzet van bordkarton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

We leven weer in een tijd van twisten. Daarom is het geen toeval dat [de film] 'Bankier van het Verzet' ouderwets goed-fout is, schrijft NIOD-directeur Frank van Vree
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's3
TijdschriftNRC Next
StatusGepubliceerd - 01 apr. 2018

Citeer dit