Verzoekschriften aan het Bataafse parlement. Een terreinverkenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-30
Aantal pagina's12
TijdschriftJaarboek Parlementaire Geschiedenis
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit