Vesicular trafficking of semaphorin 3A is activity-dependent and differs between axons and dendrites

Joris de Wit, Ruud F Toonen, J. Verhaagen, Matthijs Verhage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vesicular trafficking of semaphorin 3A is activity-dependent and differs between axons and dendrites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences