Vessel co-option mediates resistance to anti-angiogenic therapy in liver metastases

Sophia Frentzas, Eve Simoneau, Victoria L Bridgeman, Peter B Vermeulen, Shane Foo, Eleftherios Kostaras, Mark R Nathan, Andrew Wotherspoon, Zu-Hua Gao, Yu Shi, Gert Van den Eynden, Frances Daley, Clare Peckitt, Xianming Tan, Ayat Salman, Anthoula Lazaris, Patrycja Gazinska, Tracy J Berg, Zak Eltahir, Laila RitsmaJacco van Rheenen, Alla Khashper, Gina Brown, Hanna Nyström, Malin Sund, Steven Van Laere, Evelyne Loyer, Luc Dirix, David Cunningham, Peter Metrakos, Andrew R Reynolds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

317 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vessel co-option mediates resistance to anti-angiogenic therapy in liver metastases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds