Vestibular role of KCNQ4 and KCNQ5 K+ channels revealed by mouse models.

G. Spitzmaul, L. Tolosa, B.H. Winkelman, M. Heidenreich, M.A. Frens, C. Chabbert, C.I. De Zeeuw, T.J. Jentsch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9334-9344
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume288
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit