Vete in middeleeuws Friesland: anarchie of recht?

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)10-13
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume4
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit