Veterinary Fusarioses within the United States

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit