Victor Bulmer-Thomas: The economic history of the Caribbean since the Napoleonic Wars

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit