Vier eeuwen welstandsongelijkheid in Alkmaar, ca 1530-1930

J.L. van Zanden, W.J. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

386 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-215
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume19
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit