Vier toekomstscenario's voor de multi-etnische samenleving

W.G.F. Groenewold, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

58 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uitgaande van veronderstellingen over de economische ontwikkeling in Nederland, de rol van de overheid en de aard van het migratie- en inburgeringsbeleid heeft het NIDI vier scenario's van de toekomst van multi-etnisch Nederland opgesteld. Naast de getalsmatige ontwikkeling beschrijven de vier scenario's mogelijke gedragsreacties van verschillende groepen en spanningen die daardoor kunnen ontstaan in een multi-etnische samenleving.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit