Vier uitdagingen van Big Data

L. Kool, J. Timmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2
Aantal pagina's40
TijdschriftinGovernment
StatusGepubliceerd - dec. 2014

Citeer dit