Vijf jonge poesjes gered door een puppy: De paradox van ‘clickbait’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-32
TijdschriftOnze Taal
Volume85
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - okt. 2016

Citeer dit