Vijfentwintig jaar geboorteregeling

A. de Graaf, G.C.N. Beets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

155 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-19
TijdschriftBevolkingstrends
Volume62
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit