Vijfenveertich bedden. Een 16e-eeuws Maastrichts liedboek gereconstrueerd

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

214 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-27
TijdschriftTijdschrift Oude Muziek
Volume14 (1999/1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit