Villa doemt op, midden in de stad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

103 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-37
Aantal pagina's2
TijdschriftMeent. Levend verleden van Rotterdam
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2012

Citeer dit