Villages in Indonesia

W. Berenschot (Redacteur), J. Vel (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
Volume128
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit