Vinculin potentiates E-cadherin mechanosensing and is recruited to actin-anchored sites within adherens junctions in a myosin II-dependent manner

Q. le Duc, Q. Shi, I. Blonk, A. Sonnenberg, N. Wang, D. Leckband, J. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

483 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vinculin potentiates E-cadherin mechanosensing and is recruited to actin-anchored sites within adherens junctions in a myosin II-dependent manner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences