Violence and Represention [Review of: W. Gould (2012) Religion and Conflict in Modern South Asia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-4
TijdschriftThe Book Review
Volumexxxvi
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit