Viral Factors Important for Efficient Replication of Influenza A Viruses in Cells of the Central Nervous System

Jurre Y Siegers, Marco W G van de Bildt, Zhanmin Lin, Lonneke M Leijten, Rémon A M Lavrijssen, Theo Bestebroer, Monique I J Spronken, Chris I De Zeeuw, Zhenyu Gao, Eefje J A Schrauwen, Thijs Kuiken, Debby van Riel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Viral Factors Important for Efficient Replication of Influenza A Viruses in Cells of the Central Nervous System'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology