Viral genome imaging of hepatitis C virus to probe heterogeneous viral infection and responses to antiviral therapies

Vyas Ramanan, Kartik Trehan, Mei-Lyn Ong, Joseph M Luna, Hans-Heinrich Hoffmann, Christine Espiritu, Timothy P Sheahan, Hamsika Chandrasekar, Robert E Schwartz, Kathleen S Christine, Charles M Rice, Alexander van Oudenaarden, Sangeeta N Bhatia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Viral genome imaging of hepatitis C virus to probe heterogeneous viral infection and responses to antiviral therapies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences