Viral infections likely mediate microbial controls on ecosystem responses to global warming

Daniel J. Wieczynski, Kristin M. Yoshimura, Elizabeth R. Denison, Stefan Geisen, Jennifer M. DeBruyn, A. Jonathan Shaw, David J. Weston, Dale A. Pelletier, Steven W. Wilhelm, Jean P. Gibert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Viral infections likely mediate microbial controls on ecosystem responses to global warming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences