Viral vector-mediated gene expression in olfactory ensheathing glia implants in the lesioned rat spinal cord

Marc J Ruitenberg, Giles W Plant, C L Christensen, B Blits, Simone P Niclou, Alan R Harvey, G J Boer, J Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Viral vector-mediated gene expression in olfactory ensheathing glia implants in the lesioned rat spinal cord'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences