Virdee’s Challenges

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2217-2224
Aantal pagina's8
TijdschriftEthnic and Racial Studies
Volume38
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit