Virtual Ethnography

D. Domínguez, A. Beaulieu, A. Estalella, J. Gómez, B. Schnettler, R. Read

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's5
  TijdschriftForum Qualitative Sozialforschung - Forum: Qualitative Social Research
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit