Virtual Reality Objectifies the Diagnosis of Psychiatric Disorders: A Literature Review

Martine J van Bennekom, Pelle P de Koning, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Virtual Reality Objectifies the Diagnosis of Psychiatric Disorders: A Literature Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences