Virtue is its own reward?: support-giving in the family and loneliness in middle and old age

J. de Jong Gierveld, P.A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Virtue is its own reward?: support-giving in the family and loneliness in middle and old age'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences