Virulence and cross-infection potential of Ilyonectria spp. to grapevine.

A. Cabral, C. Rego, P.W. Crous, H. Oliveira

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  38 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)340-354
  TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit