Virulence profile of ten Paracoccidioides brasiliensis isolates. Association with morphologic and genetic patterns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)257-262
TijdschriftRev. Inst. Med. Trop.
Volume47
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit