Virulence related traits in yeast species associated with food; Debaryomyces hansenii, Kluyveromyces marxianus, and Wickerhamomyces anomalus

Laura Perez-Traves, Rosa de Llanos, Allen Flockhart, Lydia Garcia-Domingo, Marizeth Groenewald, Roberto Perez-Torrado, Amparo Querol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Virulence related traits in yeast species associated with food; Debaryomyces hansenii, Kluyveromyces marxianus, and Wickerhamomyces anomalus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology