Virulence spectrum to barley in single ascospore isolates of Pyrenophora japonica

J.P.J. Louw, G. Holz, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit