Virus infection decreases the attractiveness of white clover plants for a non-vectoring herbivore

T. Van Molken, H. De Caluwe, C.A. Hordijk, A. Leon-Reyes, T.A.L. Snoeren, N.M. Van Dam, J.F. Stuefer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  243 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Virus infection decreases the attractiveness of white clover plants for a non-vectoring herbivore'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences