Visceral Obesity Relates to Deep White Matter Hyperintensities via Inflammation

Leonie Lampe, Rui Zhang, Frauke Beyer, Sebastian Huhn, Shahrzad Kharabian-Masouleh, Sven Preusser, Pierre-Louis Bazin, Matthias L Schroeter, Arno Villringer, A Veronica Witte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visceral Obesity Relates to Deep White Matter Hyperintensities via Inflammation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences