Viscous eddies in a circular cone

V. Malyuga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The flow of viscous incompressible fluid in a circular cone induced by a non-zero velocity prescribed at the boundary within a ring $0\,{
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-116
  TijdschriftJournal of Fluid Mechanics
  Volume522
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Viscous eddies in a circular cone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit