Visible Vowels

W.J. Heeringa (Ontwikkelaar), Hans Van de Velde (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Samenvatting

Visible Vowels is a web app for the analysis, normalization and visualization of acoustic vowel measurements: f0, formants and duration. The app is an useful instrument for research in phonetics, sociolinguistics, dialectology, forensic linguistics, and speech-language pathology.
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visible Vowels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit