Visie op variatie (deel 1)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)61-65
TijdschriftGewasbescherming
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit